Krajinná síť

Registrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup k dalším funkcím a nabídkám tohoto portálu.

Partneři sítě

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Mendelova univerzita v Brně
Ústav geoniky AV ČR
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník
Výnosem Zemského výboru Království českého roku 1882 byla v Mělníku zřízena vinařská škola, první v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem. Později se spojila škola vinařská se školou ovocnickou. Vlastní vyučování bylo zahájeno v březnu 1885. více informací

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., který je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919, má za sebou dlouholetou tradici odborně erudované instituce v oblasti vodního hospodářství. více informací

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Předmětem hlavní činnosti Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., (ÚSBE) je vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů,... více informací

Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Je tvořena pěti fakultami jedním vysokoškolským ústavem ... více informací

Ústav geoniky AV ČR
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. patří v rámci Akademie věd České republiky do sekce věd o Zemi. Hlavní sídlo má v Ostravě a je v současnosti jediným ústavem AV ČR v Moravskoslezském kraji. více informací

Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc je od středověku významným střediskem vzdělanosti a kultury. Historie olomouckého vysokého školství začíná zřízením jezuitské koleje (r. 1566), která později získala všechna práva jako jiné evropské univerzity. více informací

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. více informací

Mendelova univerzita v Brně

Adresa pracoviště

Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Přízemí budovy B

Kontaktní místo

Ing. Jiří Libus
E-mail: jiri.libus@mendelu.cz
Tel: +420 545 134 523

Kompletní seznam zaměstnanců

Ústav geoniky AV ČR

Adresa pracoviště

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Oddělení environmentální geografie
Drobného 28, 602 00 Brno

Kontaktní místo

RNDr. Karel Kirchner, CSc.
E-mail: kirchner@geonika.cz
Tel: +420 545 422 730

Kompletní seznam zaměstnanců

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Adresa pracoviště

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Poříčí 3b, 603 00 Brno

Kontaktní místo

Mgr. Mirka Šprtová, Ph.D.
E-mail: sprtova.m@czechglobe.cz
Tel: +420 511 192 260

Kompletní seznam zaměstnanců

Masarykova univerzita

Adresa pracoviště

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Joštova 10, 602 00 Brno

Kontaktní místo

Mgr. Pavel Klvač
E-mail: klvac@fss.muni.cz
Tel: +420 549 494 081

Kompletní seznam zaměstnanců

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Adresa pracoviště

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.
Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno

Kontaktní místo

Ing. Hana Hudcová
E-mail: hana.hudcova@vuv.cz
Tel: +420 541 126 325

Kompletní seznam zaměstnanců

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník

Adresa pracoviště

VOŠZa a SZaŠ Mělník
Na Polabí 411, 276 01 Mělník
Sadovnický kabinet (přístavba)

Kontaktní místo

Ing. Jana Zichová, CSc.
E-mail: zichova@zas-me.cz
Tel: +420 315 636 232

Kompletní seznam zaměstnanců

Univerzita Palackého v Olomouci

Adresa pracoviště

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogické fakulta
Purkrabská 2, 779 00 Olomouc

Kontaktní místo

Ing. Helena Kiliánová, PhD.
E-mail: helena.kilianova@upol.cz
Tel: +420 776 285 865

Kompletní seznam zaměstnanců