Ústav geoniky AV ČR

Kontaktní místo

Mgr. Eva Kallabová, Ph.D.
E-mail: kallabova@geonika.cz
Tel: +420 545 422 732

Adresa pracoviště

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Oddělení environmentální geografie
Drobného 28, 602 00 Brno

Kontaktní místo

RNDr. Sylvie Hofírková
E-mail: knihovna@geonika.cz
Tel: +420 545 422 737

Adresa pracoviště

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Oddělení environmentální geografie
Drobného 28, 602 00 Brno

Kontaktní místo

RNDr. Karel Kirchner, CSc.
E-mail: kirchner@geonika.cz
Tel: +420 545 422 730

Adresa pracoviště

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Oddělení environmentální geografie
Drobného 28, 602 00 Brno