Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Kontaktní místo

Ing. Hana Hudcová
E-mail: hana.hudcova@vuv.cz
Tel: +420 541 126 325

Adresa pracoviště

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.
Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno

Kontaktní místo

RNDr. Denisa Němejcová
E-mail: denisa_nemejcova@vuv.cz
Tel: +420 541 126 331

Adresa pracoviště

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.
Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno