Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Kontakní místo

Mgr. Hana Šprtová
E-mail: hanas@usbe.cas.cz
Tel: +420 511 192 262

Adresa pracoviště

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Poříčí 3b, 603 00 Brno

Kontakní místo

Mgr. Mirka Šprtová, Ph.D.
E-mail: mirka@usbe.cas.cz
Tel: +420 511 192 262

Adresa pracoviště

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Poříčí 3b, 603 00 Brno

Zástupce koordinátora projektu

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
E-mail: emarek@usbe.cas.cz
Tel: +420 511 192 262

Adresa pracoviště

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Poříčí 3b, 603 00 Brno