Krajinná síť

Registrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup k dalším funkcím a nabídkám tohoto portálu.

Partneři sítě

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Mendelova univerzita v Brně
Ústav geoniky AV ČR
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník
Výnosem Zemského výboru Království českého roku 1882 byla v Mělníku zřízena vinařská škola, první v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem. Později se spojila škola vinařská se školou ovocnickou. Vlastní vyučování bylo zahájeno v březnu 1885. více informací

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., který je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919, má za sebou dlouholetou tradici odborně erudované instituce v oblasti vodního hospodářství. více informací

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Předmětem hlavní činnosti Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., (ÚSBE) je vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů,... více informací

Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Je tvořena pěti fakultami jedním vysokoškolským ústavem ... více informací

Ústav geoniky AV ČR
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. patří v rámci Akademie věd České republiky do sekce věd o Zemi. Hlavní sídlo má v Ostravě a je v současnosti jediným ústavem AV ČR v Moravskoslezském kraji. více informací

Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc je od středověku významným střediskem vzdělanosti a kultury. Historie olomouckého vysokého školství začíná zřízením jezuitské koleje (r. 1566), která později získala všechna práva jako jiné evropské univerzity. více informací

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. více informací

Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu (Krajinná síť) podporuje spolupráci mezi institucemi zabývajícími se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti kulturní krajiny. Instituce tvoří v projektu propojenou síť. Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou zaměstnanci a studenti organizací, které jsou součástí sítě. Zapojení specializovaných partnerů na obory zkoumání krajiny umožňuje síti ucelený pohled na krajinu. Síť jako celek je schopna obsáhnout obory lesnictví, krajinářství, arboristika, ekologie krajiny, sociálně-enviromentální a ekonomické aspekty managementu kulturní krajiny, včetně širokého portfolia geovědních a vodohospodářských oborů.

Novinka

Galerie fotografií z projektových akcí

Nové dokumenty

page icon Pozvanka_Dobre_praxe_prednaska_UGN.pdf
Vložil: Doc. RNDr. Karel Kirchner CSc., 10.12.2012

page icon PP_Hozman_KES_MU.pdf
Vložil: Mgr. Pavel Klvač, 30.11.2012

page icon PP_Szabo_KES_MU.pdf
Vložil: Mgr. Pavel Klvač, 23.11.2012

page icon Pozvanka na DOD
Vložil: Ing. Helena Kilianová, Ph.D., 19.11.2012

page icon Pozvanka_na_Den_otevrenych_dveri_VUV_20121122.pdf
Vložil: Ing. Hana Hudcová, 15.11.2012