Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník

Výnosem Zemského výboru Království českého roku 1882 byla v Mělníku zřízena vinařská škola, první v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem. Později se spojila škola vinařská se školou ovocnickou. Vlastní vyučování bylo zahájeno v březnu 1885. Dvouletá jednotřídní Škola vinařsko-ovocnická byla zakončena absolutoriem. Dalším významným datem pro historii školy byl rok 1921, kdy vznikla čtyřletá Státní vyšší ovocnicko-vinařská a zahradnická škola. Studium bylo zakončeno maturitou.

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník (VOŠZa a SZaŠ) je veřejnou školou, jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Vyšší forma zahradnického studia, jejímž vzdělávacím programem je Zahradní a krajinná tvorba, byla zahájena proto, aby škola mohla připravit odborníky pro firmy i další instituce, zabývající se problematikou zahradní a krajinářské tvorby a ekologického přístupu k našemu okolí. Absolutorium, jímž je ukončeno studium, se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z odborných předmětů a z obhajoby absolventské práce. Náměty závěrečných absolventských prací bývají obvykle ve spojitosti s krajinným řešením. Označení absolventa vyšší odborné školy je diplomovaný specialista (DiS.). O dálkovou formy studia projevuje velký zájem i řada uchazečů, absolventů vysokých škol, často stavebně-architektonického zaměření, kteří pak díky přednáškám a konzultacím s našimi pedagogy se stávají i architekty zahradními a krajinnými. Denní studium je tříleté a u dálkové formy tříapůlleté.

Po dohodě s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu Zahradnictví, se započala výuka dvou studijních oborů Zahradní a krajinářské úpravy a Podnikání v zahradnictví. Posluchači tohoto bakalářského studia studují v prvním ročníku na ČZU v Praze-Suchdole a v druhém a třetím ročníku v Mělníku; po ukončení studia získává absolvent titul bakalář (Bc.).

Pracovníci VOŠZa a SZaŠ se podíleli a podílejí v těchto projektech:

  • Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠZa a SZaŠ
  • Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách
  • Historická zeleň regionu Střední Čechy

Pro studenty školy a další zájemce je určen volný cyklus veřejných přednášek pořádaných VOŠZa a SZaŠ měsíčně. Jako řečníci jsou zváni odborníci rozličných profesí, mající vztah k přírodě, výtvarnictví, krajinářství, zahradní tvorbě.

K dalším studijním formám se řadí jednoleté dálkové kvalifikační studium Komplexní péče o dřeviny pro pracovníky a zaměstnance zahradnických firem a odborů životního prostředí měst a obcí. Přednášejícími jsou kromě pedagogických pracovníků školy také pedagogové MZLU, ČZU a další odborníci. Každoročně se ho účastní 25 – 30 posluchačů, kteří zakončují svá studia závěrečnou zkouškou.

Více o VOŠZa můžete nalézt zde www.zas-me.cz