Krajinná síť

Registrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup k dalším funkcím a nabídkám tohoto portálu.

Partneři sítě

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Mendelova univerzita v Brně
Ústav geoniky AV ČR
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník
Výnosem Zemského výboru Království českého roku 1882 byla v Mělníku zřízena vinařská škola, první v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem. Později se spojila škola vinařská se školou ovocnickou. Vlastní vyučování bylo zahájeno v březnu 1885. více informací

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., který je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919, má za sebou dlouholetou tradici odborně erudované instituce v oblasti vodního hospodářství. více informací

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Předmětem hlavní činnosti Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., (ÚSBE) je vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů,... více informací

Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Je tvořena pěti fakultami jedním vysokoškolským ústavem ... více informací

Ústav geoniky AV ČR
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. patří v rámci Akademie věd České republiky do sekce věd o Zemi. Hlavní sídlo má v Ostravě a je v současnosti jediným ústavem AV ČR v Moravskoslezském kraji. více informací

Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc je od středověku významným střediskem vzdělanosti a kultury. Historie olomouckého vysokého školství začíná zřízením jezuitské koleje (r. 1566), která později získala všechna práva jako jiné evropské univerzity. více informací

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. více informací

Kalendář událostí

 Květen Červen Červenec 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30